Sulkus Vocalis

 

Sulkus Vokalis Nedir?

Sulkus vokalis ses tellerinin yapısal bir hastalığıdır. Ülkemizde ne yazık ki sık görülmekte. Ses tellerimiz normalde bir kas onun üzerinde bulunan jölemsi bir madde (lamina propria) ve cilt gibi üzerini örten epitel adı verilen bir dokudan oluşur. Bu üç katlı yapının tüm birimleri ses oluşumunda çok kritik öneme sahiptir. Bazı insanlarda ses telinin bu jölemsi maddesi eksiktir ve örten cilt benzeri doku doğrudan kasa yapışır. Bu durum ses telinde bir kanal benzeri çöküntü görüntüsü oluşturur. Bu görünümde sulcus vokalis olarak adlandırılır. Sonuç olarak sulkus vokalis ses tellerindeki bir doku eksikliğidir.

 

Sulkus vokalis'in neden/nasıl oluşur?

Sulkus Vokalis pek çok hastada doğum sırasında bile vardır veya erken çocukluktan beri bulunduğu saptanır. Bazen sesin çok uzun süreli yanlış kullanımı da sulkus vokalis benzeri nebde dokusuna neden olabilir. Bazı toplumlarda daha sık izlenmektedir. Bu toplumlar arasında ülkemizde bulunmaktadır.

 

Hangi belirtilere neden olur?

Sulkus vokalisi olan hastalarda iki temel ses kısıklığı nedeni vardır. Bunlardan ilki ses tellerindeki doku eksikliğine bağlı oluşan glottik yetmezlik olarak ifade ettiğimiz ses tellerinin tam kapanamama durumudur. İkinici neden ise ses tellerinin eksik olan jölemsi maddesine bağlı olarak ses tellerinin gerektiği gibi titreşememesidir. Bunlara bağlı şu belirtiler oluşur:

- Sesin çabuk yorulması

- Sesini yükseltememe, kalabalık gürültülü yerlerde duyuramama

- Yorgun,zayıf, nefesli bir ses

- Uzun süreli konuşma sonrası sesin nerdeyse tamamen kısılması

- Cızırtılı pürüzlü kalitede bir ses

 

Nasıl tedavi edilir?

Sulkus vokalis tedavisi güç hastalıklardan biridir. Ses terapisi hemen her zaman ilk seçenektir. Bu terapilerle sesin tüm eksik ve problemlerine rağmen daha verimli ve etkili kullanılmasını sağlamayı amaçlarız. Ses terapisi sonrasında ek tedavi ihtiyacı olan hastalarda ise şikayetlere neden olan bileşenlere yönelik cerrahiler planlanabilir. Bunlar ya ses tellerinin kapanma problemleri için kullandığımız ses teli dolgusu veya ses teli implantı ameliyatlarıdır ya da ses tellerinin eksik dokusunu tamamlamak için ağız içinden girerek yaptığımız ses teli grefleme ameliyatıdır. Bu seçenekler arasında hastanın temel şikayetinin ne olduğuna göre kişisel bir planlama yapmak esastır. 

 

 

Sulkus Vokalis